De organisatie

Het bestuur van het Carel Nengerman Fonds is als volgt samengesteld:

  • De heer J.L.M. Bartelds (voorzitter)
  • De heer T. Pluijter (secretaris & penningmeester)
  • Mevrouw A.M. van den Brink – Nengerman
  • Mevrouw M.J.P.L. Roeling

Het bestuur wordt ondersteund door mevrouw M.A.M. van Schaaik

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden voor het Carel Nengerman Fonds. De ondersteuning is voor rekening van a.s.r.