Carel Nengermanfonds

Carel Nengerman fonds

Het Carel Nengerman Fonds draagt de naam van mr. Carel Constantijn Nengerman, die 35 jaar bij het verzekeringsbedrijf AMEV heeft gewerkt. In mei 1981 ging hij met pensioen en trad hij af als voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarna kwam hij in de Raad van Commissarissen van deze groep. In mei 1990 legde hij zijn functie als president commissaris neer. Lees verder...

De stichting

De stichting heeft ten doel het bevorderen van natuur en cultuur. Zij doet dit door het verlenen van financiële steun aan (rechts)personen en/of instellingen, die op deze gebieden actief zijn.

Wie kan een aanvraag doen?

Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de provincie Utrecht. Het project moet een gelinkt zijn aan cultuur en/of natuur. Bij voorkeur ondersteunt het Carel Nengerman Fonds kleinschalige projecten met een groot vrijwilligersgehalte. Daarnaast is er nog een aantal voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Klik hier voor de voorwaarden....