Doelstelling van het Carel Nengerman fonds

De stichting heeft ten doel het bevorderen van natuur en cultuur. Zij doet dit door het verlenen van financiële steun aan (rechts)personen en/of instellingen, die op deze gebieden actief zijn.

Het project waarvoor een financiële bijdrage gevraagd wordt, moet betrekking hebben op de provincie Utrecht. Hetzij de aanvrager heeft zijn zetel in de provincie Utrecht, danwel het project wordt in de provincie Utrecht uitgevoerd of heeft een duidelijke relatie met de provincie.

Voor een bijdrage komen alleen eenmalige projecten in aanmerking.  Er wordt geen bijdrage verleend voor jaarlijks terugkerende projecten, en ook niet voor exploitatiekosten of investeringen. De stichting steunt bij voorkeur kleinschalige of lokale initiatieven, waar veel vrijwilligers bij zijn betrokken.

De bijdragen variëren tussen € 500 en € 1500 per project.  Het bestuur kent jaarlijks één groot bedrag toe aan een door haar te selecteren project.