Vergaderdata

Het bestuur van het Carel Nengerman Fonds vergadert vier keer per jaar.

Deze data zijn vastgesteld voor 2020:

  • dinsdag 31 maart
  • donderdag 25 juni
  • donderdag 17 september
  • dinsdag 22 december

Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de desbetreffende vergaderdatum ingediend te zijn.