Vergaderdata

Het bestuur van het Carel Nengerman Fonds vergadert vier keer per jaar.

Deze data zijn vastgesteld voor 2023:

  • dinsdag 21 maart
  • dinsdag 20 juni
  • dinsdag 19 september
  • dinsdag 19 december

Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de desbetreffende vergaderdatum ingediend te zijn.