Vergaderdata

Het bestuur van het Carel Nengerman Fonds vergadert vier keer per jaar.

Deze data zijn vastgesteld voor 2024:

  • dinsdag 19 maart
  • dinsdag 18 juni
  • dinsdag 17 september
  • dinsdag 17 december

Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de desbetreffende vergaderdatum ingediend te zijn.