Vergaderdata

Het bestuur van het Carel Nengerman Fonds vergadert vier keer per jaar.

Deze data zijn vastgesteld voor 2021:

  • dinsdag 23 maart
  • dinsdag 22 juni
  • dinsdag 21 september
  • dinsdag 21 december

Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de desbetreffende vergaderdatum ingediend te zijn.