Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.


2018

Winst- en Verliesrekening

Bedragen in euro’s

31-12-18

BATEN

Rente obligaties

12.950

 

Dividenden

98.524

Gerealiseerde koerswinsten

68.873

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

37

 

180.384

LASTEN

Donaties

138.379

 

Algemene kosten

788

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

147.636

 

286.803

Saldo baten en lasten

 

-106.419

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2018

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

80

31

10

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2019 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 


2017

Winst- en Verliesrekening over 2017

(bedragen in Euro’s)

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2016

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente-obligaties

15.605

 

17.987

 

 

Dividenden

114.540

 

107.548

 

 

Gerealiseerde koerswinsten

606.178

 

6.993

 

 

Rente rekening-courant ASR Betalingscentrum

0

_______

 

16

_______

 

 

 

 

736.323

 

132.544

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften

86.653

 

169.134

 

 

Algemene Kosten

906

 

421

 

 

Waardeverminderingen financiële vaste activa

61.547

_______

 

16.740

_______

 

 

 

 

149.016

_______

 

186.295

_______

 

Saldo baten en lasten

 

587.307

=======

 

-53.751

=======

 


2015

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-15

BATEN

Rente obligaties

21.362

 

Dividenden

74.232

Gerealiseerde koerswinsten

360.099

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

8

 

498.732

LASTEN

Donaties

121.147

 

Algemene kosten

516

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

-

Gerealiseerde koersverliezen

2.482

 

124.145

Saldo baten en lasten

 

374.587

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2015

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

80

31

10

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2016 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 


2014

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-14

BATEN

Rente obligaties

30.781

 

Dividenden

68.867

Gerealiseerde koerswinsten

218.622

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

43

 

318.313

LASTEN

Donaties

110.502

 

Algemene kosten

3.140

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

40.926

Gerealiseerde koersverliezen

--

 

154.569

Saldo baten en lasten

 

163.745

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2014

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

58

40

20

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2015 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 


2013

Winst- en Verliesrekening

Bedragen in euro’s

31-12-13

BATEN

Rente obligaties

43.517

 

Dividenden

57.989

Gerealiseerde koerswinsten

228.122

Rente

36

 

329.664

LASTEN

Donaties

105.615

 

Algemene kosten

614

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

6.939

Gerealiseerde koersverliezen

175

 

113.343

Saldo baten en lasten

 

216.321

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2013

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

56

39

13

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2014 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.


2012

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-12

BATEN

Rente obligaties

49.922

 

Dividenden

65.160

Gerealiseerde koerswinsten

3.947

Rente

31

 

119.060

LASTEN

Donaties

87.730

 

Algemene kosten

375

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

13.138

Gerealiseerde koersverliezen

25.478

 

126.721

Saldo baten en lasten

 

-7.661

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2012

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

56

39

13

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2013 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.