Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.


2019

Staat van Baten en Lasten over 2019

(bedragen in Euro’s)

BATEN

Rente obligaties

 

11.945

 

Dividenden

 

195.077

 

Gerealiseerde koerswinsten

 

132.979

 

Rente rekening-courant
ASR Betalingscentrum

 

242

 

Terugvordering giften

3

   8.419

 

 

 

 

348.662

LASTEN

Giften

8

101.833

 

Algemene kosten

9

2.144

 

Waardeverminderingen financiële vaste activa

1-2

--
             

 

 

 

 

103.977

Saldo baten en lasten

 

 

244.685

=======

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2019

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

119

42

12

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2020 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 

2018

Winst- en Verliesrekening

Bedragen in euro’s

31-12-18

BATEN

Rente obligaties

12.950

 

Dividenden

98.524

Gerealiseerde koerswinsten

68.873

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

37

 

180.384

LASTEN

Donaties

138.379

 

Algemene kosten

788

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

147.636

 

286.803

Saldo baten en lasten

 

-106.419

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2018

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

118

31

18

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2019 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 


2017

Winst- en Verliesrekening over 2017
(bedragen in Euro’s)

BATEN

Rente obligaties

15.605

 

Dividenden

114.540

 

Gerealiseerde koerswinsten

606.178

 

Rente rekening-courant
ASR Betalingscentrum

0
_______

 

 

 

736.323

LASTEN

Giften

86.653

 

Algemene kosten

906

 

Waardeverminderingen financiële vaste activa

61.547
_______

 

 

 

149.016

Saldo baten en lasten

 

587.307

=======

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2017

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

93

49

14

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2018 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 

2016

Winst- en Verliesrekening over 2016
(bedragen in Euro’s)

BATEN

Rente obligaties

17.987

 

Dividenden

107.548

 

Gerealiseerde koerswinsten

6.993

 

Rente rekening-courant
ASR Betalingscentrum

16
_______

 

 

 

132.544

LASTEN

Giften

169.134

 

Algemene kosten

421

 

Waardeverminderingen financiële vaste activa

16.740
_______

 

 

 

186.295

Saldo baten en lasten

 

-53.751

=======

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2016

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

103

54

15

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2017 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 

2015

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-15

BATEN

Rente obligaties

21.362

 

Dividenden

74.232

Gerealiseerde koerswinsten

360.099

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

8

 

498.732

LASTEN

Donaties

121.147

 

Algemene kosten

516

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

-

Gerealiseerde koersverliezen

2.482

 

124.145

Saldo baten en lasten

 

374.587

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2015

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

80

31

9

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2016 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 


2014

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-14

BATEN

Rente obligaties

30.781

 

Dividenden

68.867

Gerealiseerde koerswinsten

218.622

Rente rekening courant ASR Betalingscentrum

43

 

318.313

LASTEN

Donaties

110.502

 

Algemene kosten

3.140

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

40.926

Gerealiseerde koersverliezen

--

 

154.569

Saldo baten en lasten

 

163.745

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2014

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

84

35

9

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2015 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting. 


2013

Winst- en Verliesrekening

Bedragen in euro’s

31-12-13

BATEN

Rente obligaties

43.517

 

Dividenden

57.989

Gerealiseerde koerswinsten

228.122

Rente

36

 

329.664

LASTEN

Donaties

105.615

 

Algemene kosten

614

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

6.939

Gerealiseerde koersverliezen

175

 

113.343

Saldo baten en lasten

 

216.321

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2013

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

48

36

14

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2014 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.


2012

Winst- en Verliesrekening

 Bedragen in euro’s

31-12-12

BATEN

Rente obligaties

49.922

 

Dividenden

65.160

Gerealiseerde koerswinsten

3.947

Rente

31

 

119.060

LASTEN

Donaties

87.730

 

Algemene kosten

375

Bijzondere waardeverminderingen op financiële vaste activa

13.138

Gerealiseerde koersverliezen

25.478

 

126.721

Saldo baten en lasten

 

-7.661

De gerealiseerde koerswinsten en –verliezen hebben betrekking op gerealiseerde koerswinsten dan wel verliezen op verkochte obligaties en aandelen.

2012

€750 of minder

€1.000 of minder, meer dan €750

meer dan €1.000

Aantal donaties

57

39

13

 

Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2013 wederom circa €100.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.