2017

Winst- en Verliesrekening over 2017

(bedragen in Euro’s)

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2016

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente-obligaties

15.605

 

17.987

 

 

Dividenden

114.540

 

107.548

 

 

Gerealiseerde koerswinsten

606.178

 

6.993

 

 

Rente rekening-courant ASR Betalingscentrum

0

_______

 

16

_______

 

 

 

 

736.323

 

132.544

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften

86.653

 

169.134

 

 

Algemene Kosten

906

 

421

 

 

Waardeverminderingen financiële vaste activa

61.547

_______

 

16.740

_______

 

 

 

 

149.016

_______

 

186.295

_______

 

Saldo baten en lasten

 

587.307

=======

 

-53.751

=======