Vergaderdata

Het bestuur van het Carel Nengerman Fonds vergadert vier keer per jaar.

Deze data zijn vastgesteld voor 2019:

  • vrijdag 5 april
  • dinsdag 25 juni
  • dinsdag 17 september
  • dinsdag 17 december

Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de desbetreffende vergaderdatum ingediend te zijn.