Vergaderdata

Het bestuur van het Carel Nengerman Fonds vergadert vier keer per jaar.Deze data zijn vastgesteld voor 2017:

  • dinsdag 21 maart
  • dinsdag 27 juni
  • dinsdag 26 september
  • dinsdag 12 december

Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de desbetreffende vergaderdatum ingediend te zijn.