Donaties in cijfers

Het Carel Nengerman Fonds had de afgelopen jaren geen andere inkomsten dan inkomsten van het eigen vermogen. Vrijwel alle inkomsten werden besteed aan de doelstelling.


Alle donaties pasten binnen de bestemming cultuur en natuur. Het bestuur heeft het voornemen om in 2021 wederom circa €120.000 te doneren aan aanvragen die vallen binnen de doelstelling van de stichting.