Het Carel Nengerman fonds

Het Carel Nengerman Fonds draagt de naam van mr. Carel Constantijn Nengerman, die 35 jaar bij het verzekeringsbedrijf AMEV heeft gewerkt. In mei 1981 ging hij met pensioen en trad hij af als voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarna kwam hij in de Raad van Commissarissen van deze groep. In mei 1990 legde hij zijn functie als president commissaris neer. 

AMEV werd opgericht in 1920, het geboortejaar van Carel, en werd de houdstermaatschappij van de N.V. Levensverzekeringsmaatschappij “Utrecht”. Deze maatschappij werd in 1883 opgericht en in 1893 werden de begrafenisverzekeringen van het begrafenisfonds “Let op uw einde”, dat in 1847 zijn werkzaamheden was begonnen, hierin opgenomen. 

Carel Nengerman was de kleinzoon van één van de stichters. Carel sprak altijd over moeder AMEV. Met zijn vertrek verdween de laatste vertegenwoordiger van de directeur-families van de “Utrecht” uit de hoogste bestuursorganen. 

 Carel Nengerman was vele jaren de stuwende kracht achter belangrijke ontwikkelingen van het bedrijf. Toen hij zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur in mei 1981 neerlegde was AMEV een beursgenoteerde, wijdvertakte groep van ondernemingen op het gebied van verzekering, financiële dienstverlening, projectontwikkeling en handel. AMEV had 6500 medewerkers in dienst. 

Ter gelegenheid van zijn afscheid werd de Stichting Carel Nengerman Fonds in het leven geroepen. Deze stichting stelt zich de bevordering van cultuur en natuur ten doel. Door AMEV werd één miljoen gulden aan het fonds geschonken.

 

Donaties in cijfers